Arif Khalifa

IT  and IT Educational consultant

MITT SENASTE ARBETE


  • Arbetat med undervisning i Python programmering objektorintering, webbutveckling, digitalt skapande, grafisk kommunikation och flera kurser i dator och nätverksteknik.
  • Arbetat med undervisning i en avancerad kurs i JavaScript med Angular som underkonsult på 6 veckor. Arbetet enbär Angular undervisning som framework och TypeScript samt handledning av yrkeshögskola studenter i två projekt.
  • Aug- dec 2021 har jag jobbat som utbildningskonsult på Nackademin och Jensen yrkeshögskola har jag utbildat studenter
  • Backend serverkurs: Utbildade studenter i Node.js, express.js, MongoDB, MongoDB Atlas och Restfull API, och test med Postman.
  • CMS Words press: Hur man skapar webbplats med färdiga mall , arbetar med tillägg och utvecklar eget tillägg och eget mall.
  • Datakommunikation kurs: där utbildat jag studenter i .net nätverksprogrammering websocket, SignalR , WCF och Webb-API för att skapa olika appikation.
  • Webbsäkerhet analys säkerhetsaspekter i mjukvaruutveckling i front och backend (OWASP) SQL injektion, säkrare inloggning och autentisering samt två faktorer autentisering.
  • Arbetar på ett projekt i Raspberry pi för att kopplar motorer och relä och testa med Python program samt utveckling av frontend i React och backend i Node.js för att styra rengöring av maskiner.

Arif Khalifa

IT och IT education consultant

Kort om mig 


Har en gedigen erfarenhet och kompetens inom IT och teknik med tjänster som IT lärare, Software Engineer och Research Engineer. Detta har givit erfarenhet och kunskap av komplexa affärskritiska lösningar, utveckling av programvara och kvalitetssäkringar som person noggrann, analytisk, matematisk och har lätt för att samarbeta samt leda projekt. Har   dessutom ett strukturerat arbetssätt med en hög servicenivå.


Driva HiTechChain.se webbshop. Hjälper skolor, universitet och olika företag med att hitta AI och IoT produkter och gör de tillgängliga för undervisning och deras projekt.


Hålla på utveckling av min egen idé till produkter i AI och IoT.


KOM I KONTAKT

Du kan kontakta mig för privat undervsing i programmering Java, Python, C#, C++, Arduino, Raspberry pi eller Micro:bit. Konsultupddrag kan jag köra på YH och vuxenutbildning i front-end och backend i JavaScript , Node.js och Mongo DB, samt Data Engineering i Python.